Reference

U svom dosadašnjem radu "BomBeton d.o.o." je uspješno nastupao na tržištu građevinarstva od 1992. do 2016. godine.