Djelatnost preduzeća

Preduzeće "BomBeton d.o.o." sa Cetinja osnovano je 1992. god. od starne dva diplomirana građevinska inžinjera, Vujović Nebojše, kao izvršnog direktora i Đukanović Nebojše, tehničkog direktora.

Preduzeće posluje kao inžinjering u čijem sastavu danas radi više arhitekata i inžinjera različite struke. Sjedište preduzeca je na Cetinju, a kancelarije u Podgorici.

U okviru preduzeća posluje i izložbeno prodajni objekat unutrašnjih dekoracija firme "Oikos" iz Italije.

Broj zaposlenih

U preduzeću trenutno je zaposleno više diplomiranih gradjevinskih inžinjera, arhitekata, elektro inžinjer, mašinski inžinjer, nekoliko građevinskih tehničara itd.

Zavisno od uposlenosti kapaciteta i ugovorenih poslova preduzeće koristi kvalifikovanu radnu snagu na određeno radno vrijeme, kao i usluge sprecijalizovanih firmi za određene vrste radova.

Lista građevinske opreme

Od svoje opreme preduzeće raspolaže sa više teretnih kamiona, kipera, miksera za beton, kombija furgona, kompresora, dizalica, fasadne skele, podupirača, oplate i druge mnogobrojne građevinske opreme.

Iskustva preduzeća

U svom dosadašnjem radu preduzeće ”BomBeton d.o.o." je uspješno nastupalo na tržištu građevinarstva u Crnoj Gori, a pregled izvedenih objekata u zadnjem periodu prikazali smo u referens listi koja se nalazi u prilogu.